ZASADY KORZYSTANIA Z PAKIETÓW ZABIEGOWYCH W UPIĘKSZARNI

 

ZASADY OGÓLNE

1. W Gabinecie Upiększarnia można wykupić Pakiety na wybrane zabiegi kosmetyczne. Wykaz zabiegów pakietowych oraz Cennik Pakietów dostępny jest w Recepcji salonu lub na stronie internetowej www.upiekszarnia.pl

2. Terminy:

Klient – właściciel wykupionego Pakietu na zabiegi w Upiększarni – uprawnia osobę, która wykupiła jednorazowo kilka zabiegów do otrzymania usługi w promocyjnej cenie oraz do korzystania z zabiegów na warunkach określonych w tym Regulaminie.

Pracownik – osoba zatrudniona w Upiększarni na stanowisku Recepcjonistki lub Kosmetologa.

3. Pakiet jest własnością osoby, która go wykupiła i tylko i wyłącznie Klient może realizować zabiegi w ramach Pakietu.

4. Każdy Pakiet ma określony termin ważności  24 miesiące od daty wykonania pierwszygo zabiegu I należy przestrzegać tej daty.

5. Upiększarnia zastrzega sobie prawo do odmowy wykonania zabiegu po upływie terminu ważności Pakietu.

6. Klient otrzyma wykupiony Pakiet w formie vouchera papierowego odebranego osobiście lub drogą pocztową na wskazany w karcie klienta adres jako potwierdzenie zakupu karnetu, jak również zasady korzystania z zakupionego karnetu oraz jego ważność.

7. Klient ma prawo do przekazania Własności Pakietu osobie trzeciej lub wydłużenia terminu ważności Pakietu tylko w wyjątkowych sytuacjach po uprzedniej zgodzie Upiększarni. W tej sytuacji należy zgłosić taką prośbę osobiście lub telefonicznie jak najszybciej przed upływem terminu ważności Pakietu.

8. Wykupiony Pakiet można zrealizować tylko i wyłącznie na tą lub te partię ciała, które Klient określi przy zakupie Pakietu i nie mozna wykorzystać zabiegów z Pakietu na inne partie ciała.

9. Klient korzystający z Pakietu zobowiązany jest do informowania o wszelkich zmianach zachodzących między zabiegami, które mogą mieć wpływ na bezpieczeństwo i skuteczność zabiegu (pojawiających się przeciwwskazaniach)

11. Pracownik ma prawo odmówić wykonania zabiegu, jeśli uzna, że jest do tego jakiekolwiek przeciwwskazanie.

12. Upiększarnia zastrzega sobie prawo do uznania w powyższej sytuacji zabiegu, jako zrealizowanego bez możliwości zwrotu pieniędzy, jeśli Klient z Pakietu nie poinformuje Upiększarni że nie pojawi się na wizycie w umówionym termine oraz nie poinformuje o tym wcześniej telefonicznie lub mailowo.

13. Upiększarnia zastrzega sobie prawo do uznania w powyższej sytuacji zabiegu, jako zrealizowanego bez możliwości zwrotu pieniędzy, jeśli Klient dokonał rezerwacji terminu, mając świadomość występującego przeciwwskazania. Klient, w każdej chwili może skorzystać z bezpłatnej konsultacji telefonicznej lub osobistej w celu weryfikacji ewentualnych przeciwwskazań.

ZASADY SZCZEGÓŁOWE DLA PAKIETÓW DEPILACJI LASEROWEJ.

1. Upiększarnia oferuje możliwość nabycia pakietów usług zwanych „Pakietem” na wymienione w cenniku partie ciała.

2. Łączna liczba zabiegów wykonanych w ramach jednego Pakietu wynosi 5 zabiegów.

3. W ramach nabycia Pakietu, Klient nabywa prawo do korzystania z usług Upiększarni przez okres 24 (dwudziestu czterech) miesięcy w Pakiecie liczonym od dnia wykonania pierwszego zabiegu wchodzącego w skład Pakietu.

5. Upiększarnia zastrzega jednak, że zabiegi wykonywane w ramach Pakietu są realizowane cyklicznie, nie częściej niż co 6 (sześć) tygodni – w zależności od indywidualnych predyspozycji Klienta w stosunku do działania lasera.

6. Dostępne w ofercie Pakiety nie określają minimalnej ilości zabiegów.

7. Mając na uwadze fakt, iż działanie lasera jest zależne od indywidualnych predyspozycji każdego Klienta i zależy m.in. od budowy owłosienia oraz fazy cyklu wzrostu włosa, Upiększarnia w ramach Pakietu nie gwarantuje pełnego efektu depilacji – powyższe obejmuje wyłącznie świadczenie usług Zabiegu na warunkach określonych w Pakiecie.

9. Upiększarnia zastrzega sobie prawo do wyznaczania terminów zabiegów Klientowi kierując się kwalifikacjami i profesjonalną wiedzą Pracownika, mając na celu jak najbardziej efektywne i skuteczne wykonanie zabiegu.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ

1. Nie zastosowanie się Klienta do wymagań niniejszego Regulaminu, w tym w szczególności nie poinformowanie o przeciwwskazaniach zdrowotnych do korzystania z usług Upiększarni, skutkuje wyłączeniem odpowiedzialności salonu za ewentualne powikłania zdrowotne Klienta po przeprowadzonym zabiegu. Klient ponosi wyłączną odpowiedzialność za jakiekolwiek skutki związane z zatajeniem lub pominięciem jakiejkolwiek choroby lub schorzenia wskazanych w niniejszym Regulaminie lub Karcie Klienta jako przeciwskazania do wykonywania zabiegów.

2. Upiększarnia nie bierze odpowiedzialności za powikłania po zabiegu lub brak pożądanych efektów zabiegu w przypadku niestosowania się do zaleceń po zabiegowych oraz pielęgnacji domowej.

3. Informacje podane w Gabinecie oraz przekazywane przez pracowników Gabinetu mają charakter informacyjny oraz edukacyjny i nie mogą zastąpić porady i zaleceń lekarza. Korzystając z oferty Gabinetu Klient jest świadomy, potwierdza i zgadza się, że Gabinet nie oferuje konsultacji i porad medycznych.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Upiększarnia zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym Regulaminie, pod warunkiem, że nie naruszają one praw nabytych przez Klienta w trakcie trwania oferty. Zmiany Regulaminu podaje się do wiadomości Klienta umieszczając je do wglądu w Recepcji Gabinetu oraz na stronie internetowej www.upiekszarnia.pl

2. Reklamacje oraz skargi można składać pisemnie na adres salonu: Upiększarnia, ul. Toruńska 13b 87-103 Mała Nieszawka lub  mailowo: biuro@upiekszarnia.pl. Reklamacje rozpatrywane będą pisemnie w terminie 14 dni.

3. Wszelkie sprawy nieuregulowane niniejszym Regulaminem rozstrzyga się w oparciu o Kodeks Cywilny.

Umów wizytę